Higasa Properties i EDS Retail Park łączą siły

Spółka EDS Retail Park została partnerem strategicznym Higasa Properties. Oparta na wyłączności współpraca obu firm skutkuje synergią doświadczenia i wiedzy z zakresu branży budowlanej, nieruchomości komercyjnych oraz finansowej.

Porozumienie realnie wzmacnia rynkową pozycję obu firm i stwarza przewagę konkurencyjną. – „Higasa Properties dzięki współpracy z EDS otrzymuje wsparcie w trzech głównych dla nas obszarach: partnera z doświadczeniem i zapleczem branży budowlanej, wsparcie merytoryczne w zakresie budowania marki i rozwoju sieci na rynkach zagranicznych oraz strategicznego partnera, stale dostarczającego projekty i obiekty komercyjne do sprzedaży” – wylicza Michał Ciapka, członek zarządu Higasa Properties.

EDS zyskuje z kolei zaufanego partnera z doświadczeniem i wiedzą z sektora finansów oraz sprzedaży i zarządzania nieruchomościami, co przełoży się na różne modele finansowania i ekspansję firmy. Nie bez znaczenia jest także realne wsparcie przy komercjalizacji obiektów oraz dostępu do rynku projektów inwestycyjnych w fazie początkowej jak na przykład ofertę gruntów. Połączenie sił poszerza rynek zbytu dla własnych projektów, co przełoży się na zwiększenie potencjału finansowego grupy.

Powrót

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić łatwość i wygodę przekazywanych informacji.
W celu wyłączenia prosimy o odpowiednią zmianę konfiguracji przeglądarki. (polityka cookies)