Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.higasa.pl/

 1. Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą (Użytkownika).

Dane gromadzone przez właściciela serwisu:

 1. W przypadku wysłania zapytania z użyciem formularza dostępnego na stronie: numer telefonu, adres e-mail, imię oraz ewentualnie nazwisko.

Sposób zbierania danych

 1. Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu wysyłania przez Użytkownika zapytania do właściciela serwisu.

Sposób wykorzystania danych

 1. Dane Użytkowników wykorzystane są do celów generowania statystyk odwiedzin serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane Użytkowników przekazane przez Użytkowników w celu wysłania zapytania wykorzystywane są do celów odpowiedzi na zapytania Użytkowników (kontaktu z użytkownikiem w sprawie zapytania). Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Kontakt z Użytkownikiem

 1. Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres: biuro@higasa.pl

Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych.

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest HIGASA nieruchomości Sp. z o.o. ul. Guderskeigo Konrada 22/16 80-180 Gdańsk
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach opisanych w punkcie 3. Polityki prywatności.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
 4. Podanie danych przez Użytkownika jest nieobligatoryjne.

Polityka korzystania przez serwis z plików „cookies” (ciasteczek)
[patrz polityka plików “cookies”]

Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

 1. Właściciel serwisu informuje, że serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

 1. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.

Polityka cookies

Polityka plików “cookies” serwisu www.higasa.pl/

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  1. – Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. – Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  3. -GoogleChrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. -Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 9. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Regulamin Higasa.pl

Regulamin serwisu internetowego Higasa.pl
Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz użycia serwisu internetowego Higasa.pl przez Użytkowników, na którym zamieszczane są informacje z zakresu  rynku nieruchomości. W czasie rejestracji w Serwisie Użytkownik akceptuje Regulamin.

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem http://www.higasa.pl// prowadzi spółka HIGASA nieruchomości Sp. z o.o. ul. Guderskiego Konrada 22/16 80-180 Gdańsk tel: +48 734 732 528 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII wydział gospodarczy pod nr. 0000679422, NIP: 583-32-48-212, REGON: 367360607Kapitał Zakładowy: 5 000 zł- wpłaconym w całości.
 2. Regulamin definiuje zakres i rodzaj Usług świadczonych przez Operatora za pomocą Serwisu oraz zasady świadczenia Usług.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 4. Serwis działa na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego wszystkich postanowień.
 6. Serwis służy informowaniu o Nieruchomościach, zaś wszystkie informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży, tylko zaproszenie do jej zawarcia.

Definicje

 1. Cena – wskazywane przez Dewelopera ceny za sprzedaż Nieruchomości dostępne na stronie Serwisu, wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierające podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Deweloper – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która inwestuje w budowę Nieruchomości oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Formularz kontaktowy – formularz służący do zgłoszenia zainteresowania Nieruchomością wiążący się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Operatora wskazanych w formularzu, tj. imienia lub firmy Użytkownika (w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą) oraz adresu e-mail Użytkownika.
 4. Inwestycja – realizowane przez Dewelopera przedsięwzięcie budowlane.
 5. Nieruchomość – nieruchomość w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z ograniczeniem do lokali mieszkalnych i użytkowych oferowana do sprzedaży przez Dewelopera w ramach Inwestycji.
 6. Ogłoszenie – zamieszczona w Serwisie przez Operatora oferta  dotycząca sprzedaży Nieruchomości oraz ich prezentacja przez określony dla każdego typu ogłoszenia czas, zawierające, m.in. opis Nieruchomości, zdjęcia Nieruchomości, cenę Nieruchomości oraz inne istotne informacje dotyczące Nieruchomości, które Operator otrzymał od Dewelopera oferującego daną Nieruchomość do sprzedaży.
 7. Operator– spółka HIGASA nieruchomości Sp. z o.o. ul. Guderskiego Konrada 22/16 80-180 Gdańsk tel: +48 734 732 528 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII wydział gospodarczy pod nr. 0000679422, NIP: 583-32-48-212, REGON: 367360607Kapitał Zakładowy: 5 000 zł– wpłaconym w całości.
 8. Rabat Cenowy – wynegocjowana przez Operatora z Deweloperem różnica (określona procentowo) pomiędzy Ceną za jaką Deweloper oferuje swoje Nieruchomości do sprzedaży na rynku nieruchomości, poza Serwisem a Ceną wskazaną w Ogłoszeniach.
 9. Regulamin – niniejszy dokument obowiązujący Użytkowników, który  jest regulaminem o którym mowa w  art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest nieodpłatnie udostępniany za pośrednictwem Serwisu.
 10. Usługa – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w szczególności polegająca na prezentowaniu Nieruchomości.
 11. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu i akceptująca Regulamin.

Korzystanie z Usług przez Użytkownika

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom podejmowanie działań związanych z zakupem Nieruchomości z rynku pierwotnego, w szczególności:
   1. zapoznawanie się z treścią Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie wraz z wynegocjowanymi przez Operatora Cenami, które mogą być objęte Rabatem Cenowym,
   2. zapoznawanie się z informacjami z rynku nieruchomości,
   3. zgłoszenie Operatorowi zainteresowania zakupem Nieruchomości.
 2. Użytkownik może bezpłatnie zapoznawać się z Ogłoszeniami zamieszczonymi w Serwisie, a po dokonaniu za pośrednictwem Serwisu wyboru Inwestycji, a w niej określonego Nieruchomości i skorzystaniu z funkcji „Jestem zainteresowany” może również zgłosić Operatorowi zainteresowania zakupem Nieruchomości.
 3. Celem skorzystania z Usługi, o której mowa w pkt 3.1.1. Użytkownik  zobowiązany jest uzupełnić dane wskazane w Formularzu kontaktowym.
 4. Po otrzymaniu przez Operatora zgłoszenia, o którym  mówi pkt 3.1.1. przedstawiciel Operatora skontaktuje się z Użytkownikiem na wskazany przez niego adres e-mail w celu ustalenia zakresu dalszych działań związanych z procesem zakupu Nieruchomości.
 5. Na stronie Serwisu mogą znajdować się Ogłoszenia nie objęte Rabatem Cenowym.

Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika z Zawartością i/lub zakupu Towaru. Takie korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne w zakresie samego zapoznania się z Zawartością i nie wymaga od Użytkownika poczynienia żadnych formalności. Operatoer zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania innych niż obecnie przewidziane , funkcjonalności Serwisu, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji. O powyższych okolicznościach, w tym o  zmianie Regulaminu w tym zakresie, Operator poinformuje poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatów w tym zakresie na Stronie Serwisu.
 2. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze Strony Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 4. Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania z niej w sposób określony w Regulaminie.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 9. W ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne, w tym marketingowe, handlowe, promocyjne, w różnych formach, z zastrzeżeniem ust. 21.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż zamieszczone w ramach Zawartości i Usług informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Operator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisie i w ramach Usług informacji najbardziej aktualnych i pełnych,  tym niemniej Operator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania. Użytkownik korzysta z Zawartości i treści zawartych w Towarach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora.
 12. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Operatora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 13. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Operatora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu.
 14. Operator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających  z sieci Internet. Operator zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych komputerów osobistych
 15. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc., bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Operatora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Operator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.

Zasady Odpowiedzialności

 1. Operator nie jest stroną jakichkolwiek z umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Deweloperem, o których mowa w pkt 3.1. Regulaminu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, a także inne łącza międzyoperatorskie.
 3. Operator zobowiązuje się dbać o należyte funkcjonowanie Serwisu.
 4. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu i będzie niezwłocznie usuwał wszelkie awarie, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 5. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w Serwisie, czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Operator zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
 6. Ogłoszenia zamieszczane przez Deweloperów za pośrednictwem Serwisu, dotyczą Nieruchomości znajdujących się na różnych stadiach budowy, w wielu przypadkach wyłączających możliwość szybkiego wprowadzenia się lub skorzystania z Nieruchomości.
 7. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do normlanych następstw, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik, jak również z tytułu utraconych przez niego korzyści.

Dodatkowe zasady korzystania z Serwisu

 1. Bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji w Serwisie, Serwis umożliwia zapoznawanie się z zamieszczonymi w nim Ogłoszeniami, poradami dotyczącymi wyboru nieruchomości, aktualizowanymi informacjami o rynku nieruchomości, kalkulatorem zdolności kredytowej oraz kalkulatorem opłat związanych z zakupem nieruchomości.
 2. Wszystkie treści w tym elementy graficzne oraz oprogramowania stanowiące zawartość Serwisu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników oraz inne osoby korzystające z Serwis jedynie w celach niekomercyjnych, związanych z normalnym korzystaniem z usług Serwisu. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania i udostępnienia ich na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, warunkiem dalszego korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika, bądź inną osobę korzystającą z Serwisu nowego Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i udostępnienia na stronie Serwisu.
 3. Korespondencję kierowaną do Operatora należy wysyłać na adres:HIGASA nieruchomości Sp. z o.o.ul. Guderskiego Konrada 22/1680-180 Gdańsk.

Newsletter

 1. Newsletter jest Usługą bezpłatną, dostępną dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego Formularza zamieszczonego na Stronie Serwisu.
 2. Newsletter jest przesyłany cyklicznie do Użytkowników, którzy dokonali jego subskrypcji,
 3. Możliwość korzystania przez Użytkowników z Elettera/Newslettera jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Dla skutecznego zakończenia procedury subskrypcji Elettera/Newslettera niezbędna jest następie aktywacja tej subskrypcji przez Użytkownika. W tym celu konieczne jest kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez Operatora na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji tego adresu.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Elettera/Newslettera w sposób określony w jego treści.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o nadawcy;
  2. wypełnione pole „temat”, określające jego treść;
  3. informację o sposobie rezygnacji z subskrypcji Newslettera lub zmianie  parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż zamieszczenie Zawartości w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know-how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Operatora o potencjalnym naruszeniu.
 2. Operator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Serwisu Zawartości w zakresie o którym mowa w ust 116, będących przyczyną naruszenia.
 3. Operatora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa powyżej jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
  1. zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną:
 1. w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska ewentualnie podstawy występowania jako przedstawiciel, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem;
 2. w przypadku innych osób lub podmiotów: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, stosownym upoważnieniem wystawionym przez uprawnioną osobę/osoby wraz ze wskazaniem podstawy tego uprawienia, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem;
 1. zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia określonej Zawartości;
 2. zawiadomienie będzie zawierać opis Zawartości, której dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Serwisu, w ramach której jest on dostępny i miejsca na niej, które umożliwią Operatorowi zlokalizowanie tej Zawartości.
 1. Operator powiadomiony w sposób opisany w ust. 118, przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowaną Zawartość z Serwisu.
 2. W przypadkach oczywistego naruszenia, zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: cok@wip.pl. Zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w ust. 118, z wyłączeniem własnoręcznego podpisu zawiadamiającego. Niezbędne upoważnienia lub dokumenty mogą być załączone w formacie PDF.
 3. Operator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, zwrócić się o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, a w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 120, może zażądać złożenia zawiadomienia, o którym w ust. 118.

Odpowiedzialność

 1. Operator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:
 2. 1) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Operatora.
 3. 2) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Operatora).
 4. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Operator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy  za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub Hasła. Operator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Formularzy generowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 8. Operator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Użytkownika.
 9. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 10. Wyłącznym źródłem zobowiązań Operatora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 11. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych Towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 2018 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się  z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 138. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności: zmianą w sposobach dokonywania płatności, zmianą sposobu realizacji dostawy Towaru.
 5. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Operatora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Operatora na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej miesiąc
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Operatora, ani zmiana danych Operatora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 8. Operator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 9. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach konsumenta.
 10. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Operatora oraz Użytkownika.
 12. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu,  Umowy lub Umowy Sprzedaży, jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu,  Umowy lub Umowy Sprzedaży, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Operatora, a w odniesieniu do Konsumentów przez sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić łatwość i wygodę przekazywanych informacji.
W celu wyłączenia prosimy o odpowiednią zmianę konfiguracji przeglądarki. (polityka cookies)